APAMI Alternativă și monitorizare

Articole cu eticheta`preuniversitar`

Lucrul pe grupe la disciplina informatică pentru clasele de informatică intensiv

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Situația actuală (an școlar 2018-2019)

Anumite articole din metodologia în vigoare privind fundamentarea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar și din metodologia privind mobilitatea personalului didactic permit unei unități de învățământ, conform precizărilor MEN, să decidă ca activitățile didactice de laborator la disciplina informatică pentru clasele de matematică-informatică, intensiv informatică să nu se desfășoare pe grupe.

Deși interesul elevilor care au optat pentru această specializare ar trebui să fie prioritar, acesta trece pe planul doi. Astfel, considerentele de natură contabilă (buget, cost pe elev) decid organizarea sau nu a activității de laborator pe grupe și nu invers.

 • În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul nr. 5485/13.11.2017, modificată și completată prin ordinul nr. 3.017/08.01.2018:

  La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.

 • În conformitate cu prevederile art. 2 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul nr. 5472/2017:

  Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului legislativ se vor urmări:
  1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea si funcționarea învățământului preuniversitar;
  2. respectarea prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educației Naționale pentru fiecare inspectorat școlar, corelarea la nivelul unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar.

Cadrul legal anterior

Activitatea pe grupe pentru orele de CDȘ alocate claselor cu specializarea matematică-informatică era reglementată clar de prevederile art. 9 și 10 din Ordinul MECI cu nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi:

Art. 9 În învăţământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10 (2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 7, 8 şi 9, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.

Situația ocupării funcțiilor de conducere din cadrul inspectoratelor școlare județene

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: ,

Inspectori școlari generali

Județele în care funcția este ocupată prin concurs

 1. Alba
 2. Argeş
 3. Bacău
 4. Bihor
 5. Bistriţa- Năsăud
 6. Botoşani
 7. Braşov
 8. Buzău
 9. Cluj
 10. Constanţa
 11. Covasna
 12. Dâmboviţa
 13. Dolj
 14. Galaţi
 15. Giurgiu
 16. Gorj
 17. Harghita
 18. Hunedoara
 19. Iaşi
 20. Maramureş
 21. Prahova
 22. Satu Mare
 23. Sălaj
 24. Sibiu
 25. Suceava
 26. Teleorman
 27. Timiş
 28. Vaslui
 29. Vâlcea

Județele în care funcția este exercitată prin delegare de atribuții

 1. Arad
 2. Brăila
 3. Neamț

Județele în care funcția este ocupată prin detașare

 1. București
 2. Caraș Severin
 3. Călărași
 4. Ialomița
 5. Ilfov
 6. Mehedinți
 7. Mureș
 8. Olt
 9. Tulcea
 10. Vrancea

Inspectori școlari generali adjuncți

Județele în care funcția este ocupată prin concurs

 1. Alba
 2. Arad
 3. Argeş (2 posturi)
 4. Bacău (2 posturi)
 5. Bacău
 6. Bihor (2 posturi)
 7. Bihor
 8. Bistriţa-Năsăud
 9. Botoşani
 10. Braşov
 11. Brăila
 12. Bucureşti (3 posturi)
 13. Buzău (2 posturi)
 14. Caraş-Severin
 15. Călăraşi
 16. Cluj (2 posturi)
 17. Constanţa (2 posturi)
 18. Covasna
 19. Dâmboviţa (2 posturi)
 20. Dolj (2 posturi)
 21. Galaţi (2 posturi)
 22. Giurgiu
 23. Hunedoara (2 posturi)
 24. Ialomiţa
 25. Iaşi (2 posturi)
 26. Ilfov
 27. Maramureş (2 posturi)
 28. Mehedinţi
 29. Mureş
 30. Neamţ (2 posturi)
 31. Prahova (2 posturi)
 32. Satu Mare (2 posturi)
 33. Sălaj
 34. Sibiu (2 posturi)
 35. Suceava (2 posturi)
 36. Teleorman
 37. Timiş
 38. Tulcea
 39. Vaslui

Județele în care funcția este ocupată prin detașare

 1. Alba
 2. Arad
 3. Botoşani
 4. Brașov
 5. Brăila
 6. Bucureşti
 7. Caraş-Severin
 8. Giurgiu
 9. Gorj
 10. Harghita
 11. Maramureş
 12. Mehedinţi
 13. Mureş
 14. Olt (2 posturi)
 15. Sălaj
 16. Teleorman
 17. Timiş
 18. Tulcea
 19. Vâlcea (2 posturi)
 20. Vrancea

Raportarea activității de către profesorii consilieri din cadrul CJRAE

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Raportarea activității de către profesorii consilieri

Unitatea CJRAE Raportare lunară Raportare semetrială Raportare anuală
CJRAE Brăila DA DA DA
CJRAE Buzău DA DA DA
CJRAE Ilfov DA DA DA
CJRAE Tulcea NU DA DA

CJRAE Brăila

Raportul lunar/semestrial/anual (fișier Excel)

 • Tabel 1 - Numărul cumulat al beneficiarilor
  • Consiliere individuală
  • Consilere de grup în cabinet
  • Consilere de grup la clasă
 • Tabel 2 - Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență
  • Grădiniță
  • Gimnaziu
  • Liceu/colegiu
 • Tabel 3 - Activități de consiliere individuală conform Registrului de activități:
  • Elevi
  • Profesori
 • Tabel 4 - Consiliere de grup la clasă (tematica, număr activități)
 • Tabel 5 - Copii cu CES(cu diagnostic) (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 6 - Copii cu părinții plecați în străinătate (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 7 - Copii cu risc de abandon școlar (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 8 - Situația cazurilor de agresivitate/violență școlară
  • Număr elevi consiliați individual
  • Număr elevi consiliați în grup
  • Număr de părinți consiliați individual
  • Număr de cazuri ameliorate
 • Tabel 9 - Activități de prevenire a consumului de substanțe ilegale
  • Număr subiecți consiliați
  • Numărul activităților de informare/prevenire

CJRAE Buzău

Se remarcă utilizarea termenilor CJAP și CȘAP, lucru neîntâlnit la alte unități CJRAE.

Raportul lunar (o pagină)

 • Tabel 1 - cu următoarele coloane:
  • Activitatea directă derulată / Activitate didactică la clasă 72 ore
  • Grup ținta / Clasa
  • Număr participanți
  • Număr ore
  • Observații
 • Tabel 2 - cu următoarele coloane
  • Activitatea indirectă derulată
  • Aceleași ultime patru coloane ca în Tabel1.

Raport lunar proiecte comune (o pagină)

Tabel cu următoarele coloane:

 • Proiectul
 • Activitatea
 • Obiective principale
 • Număr participanți (elevi, profesori, părinți)
 • Observații

Raportul semsetrial/anual (2 pagini)

 • Prezentarea sintetică a specificului activității
  • Resurse umane
  • Obiective
   • OBIECTIVE PRIORITARE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL
   • OBIECTIVE ASUMATE LA COMANDA CJRAE ŞI A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN
   • OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA ALTOR AGENŢII/INSTITUŢII
  • Activități desfășurate
   • Consultații/ consiliere
   • Testări psihopedagogice (numeric)
  • Programe/proiecte comune derulate CJAP-CȘAP
  • Organizare de activități științifice, metodice, culturale
  • Parteneriate externe
  • Marketing educațional

CJRAE Ilfov

Raportul lunar (2 pagini)

Se raportează următoarele elemente:

 • Activitățile derulate
 • Activitățile de îndrumare/monitorizare
 • Elaborarea/actualizarea instrumentelor specifice
 • Colaborarea cu IȘJ, CCD, ONG, alte instituții
 • Activitățile de succes
 • Dificultățile întâmpinate

Raportul semestrial/anual (12 pagini)

 • Activitatea de consiliere
  • Consilere individuală
   • Preșcolari/elevi
   • Părinți
   • Cadrelor didactice
  • Consiliere de grup în cabinet
   • Preșcolari/elevi
   • Cadre didactice
   • Cadre didactice
  • Consiliere de grup la clasă
 • Programul de prevenire a comportamentelor de risc
 • Alte programe
 • Planul de acțiune în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale
 • Activitățile de formare/perfecționare
 • Activitățile de succes
 • Dificultăți întâmpinate

CJRAE Tulcea

Raportul semestrial/anual (4 pagini)

 • Tabel 1 - Numărul cumulat al beneficiarilor
  • Consiliere individuală
  • Consilere de grup în cabinet
  • Consilere de grup la clasă
 • Tabel 2 - Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență
 • Tabel 3 - Activități de consiliere individuală (număr elevi, părinți,profesori consiliați)
 • Tabel 4 - Consiliere de grup la clasă (număr activități, număr beneficiari)
 • Tabel 5 - Copii cu CES(cu diagnostic)
 • Tabel 6 - Copii cu părinții plecați în străinătate
 • Tabel 7 - Copii cu risc de abandon școlar
 • Tabel 8 - Situația cazurilor de agresivitate/violență școlară
 • Tabel 9 - Activități de prevenire a consumului de substanțe ilegale
 • Tabel 10 - Proiecte/programe de prevenție/intervenție/dezvoltare personală/OȘP

Dicționar de acronime

 • CJRAE = Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 • CJAP = Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
 • CȘAP = Centrul Școlar de Asistență Psihopedagogică (?)
 • CCD = Casa Corpului Didactic
 • ONG = Organizații Non Guvernamentale
 • IȘJ = Inspectoratul Școlar General
 • CES - Cerințe Educaționale Speciale
 • OȘP - Orientare Școlară și Profesională