Transparența veniturilor salariale - CNPEE

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație are obligația să asigure tranparența salariilor plătite din fonduri publice prin publicarea acestora pe pagina de internet, conform prevederilor Legii nr. 153/2017.

2020

2019

Notă - 9 martie 2021

Pe pagina de internet a CNPEE, în secțiunea Transparență instituțională/Venituri angajați nu sunt publicate situațiile la 31 martie 2019, 30 septembrie 2018, 31 martie 2018 și 30 septembrie 2017.


  1. Documentul publicat este datat 15 martie 2020 ↩︎

  2. Documentul publicat este datat 15 septembrie 2019 ↩︎