APAMI Alternativă și monitorizare

Raportarea activității de către profesorii consilieri din cadrul CJRAE

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Raportarea activității de către profesorii consilieri

Unitatea CJRAE Raportare lunară Raportare semetrială Raportare anuală
CJRAE Brăila DA DA DA
CJRAE Buzău DA DA DA
CJRAE Ilfov DA DA DA
CJRAE Tulcea NU DA DA

CJRAE Brăila

Raportul lunar/semestrial/anual (fișier Excel)

 • Tabel 1 - Numărul cumulat al beneficiarilor
  • Consiliere individuală
  • Consilere de grup în cabinet
  • Consilere de grup la clasă
 • Tabel 2 - Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență
  • Grădiniță
  • Gimnaziu
  • Liceu/colegiu
 • Tabel 3 - Activități de consiliere individuală conform Registrului de activități:
  • Elevi
  • Profesori
 • Tabel 4 - Consiliere de grup la clasă (tematica, număr activități)
 • Tabel 5 - Copii cu CES(cu diagnostic) (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 6 - Copii cu părinții plecați în străinătate (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 7 - Copii cu risc de abandon școlar (număr cazuri, număr copii în proces de consilere)
 • Tabel 8 - Situația cazurilor de agresivitate/violență școlară
  • Număr elevi consiliați individual
  • Număr elevi consiliați în grup
  • Număr de părinți consiliați individual
  • Număr de cazuri ameliorate
 • Tabel 9 - Activități de prevenire a consumului de substanțe ilegale
  • Număr subiecți consiliați
  • Numărul activităților de informare/prevenire

CJRAE Buzău

Se remarcă utilizarea termenilor CJAP și CȘAP, lucru neîntâlnit la alte unități CJRAE.

Raportul lunar (o pagină)

 • Tabel 1 - cu următoarele coloane:
  • Activitatea directă derulată / Activitate didactică la clasă 72 ore
  • Grup ținta / Clasa
  • Număr participanți
  • Număr ore
  • Observații
 • Tabel 2 - cu următoarele coloane
  • Activitatea indirectă derulată
  • Aceleași ultime patru coloane ca în Tabel1.

Raport lunar proiecte comune (o pagină)

Tabel cu următoarele coloane:

 • Proiectul
 • Activitatea
 • Obiective principale
 • Număr participanți (elevi, profesori, părinți)
 • Observații

Raportul semsetrial/anual (2 pagini)

 • Prezentarea sintetică a specificului activității
  • Resurse umane
  • Obiective
   • OBIECTIVE PRIORITARE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL
   • OBIECTIVE ASUMATE LA COMANDA CJRAE ŞI A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN
   • OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA ALTOR AGENŢII/INSTITUŢII
  • Activități desfășurate
   • Consultații/ consiliere
   • Testări psihopedagogice (numeric)
  • Programe/proiecte comune derulate CJAP-CȘAP
  • Organizare de activități științifice, metodice, culturale
  • Parteneriate externe
  • Marketing educațional

CJRAE Ilfov

Raportul lunar (2 pagini)

Se raportează următoarele elemente:

 • Activitățile derulate
 • Activitățile de îndrumare/monitorizare
 • Elaborarea/actualizarea instrumentelor specifice
 • Colaborarea cu IȘJ, CCD, ONG, alte instituții
 • Activitățile de succes
 • Dificultățile întâmpinate

Raportul semestrial/anual (12 pagini)

 • Activitatea de consiliere
  • Consilere individuală
   • Preșcolari/elevi
   • Părinți
   • Cadrelor didactice
  • Consiliere de grup în cabinet
   • Preșcolari/elevi
   • Cadre didactice
   • Cadre didactice
  • Consiliere de grup la clasă
 • Programul de prevenire a comportamentelor de risc
 • Alte programe
 • Planul de acțiune în abordarea copiilor cu cerințe educaționale speciale
 • Activitățile de formare/perfecționare
 • Activitățile de succes
 • Dificultăți întâmpinate

CJRAE Tulcea

Raportul semestrial/anual (4 pagini)

 • Tabel 1 - Numărul cumulat al beneficiarilor
  • Consiliere individuală
  • Consilere de grup în cabinet
  • Consilere de grup la clasă
 • Tabel 2 - Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvență
 • Tabel 3 - Activități de consiliere individuală (număr elevi, părinți,profesori consiliați)
 • Tabel 4 - Consiliere de grup la clasă (număr activități, număr beneficiari)
 • Tabel 5 - Copii cu CES(cu diagnostic)
 • Tabel 6 - Copii cu părinții plecați în străinătate
 • Tabel 7 - Copii cu risc de abandon școlar
 • Tabel 8 - Situația cazurilor de agresivitate/violență școlară
 • Tabel 9 - Activități de prevenire a consumului de substanțe ilegale
 • Tabel 10 - Proiecte/programe de prevenție/intervenție/dezvoltare personală/OȘP

Dicționar de acronime

 • CJRAE = Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională
 • CJAP = Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică
 • CȘAP = Centrul Școlar de Asistență Psihopedagogică (?)
 • CCD = Casa Corpului Didactic
 • ONG = Organizații Non Guvernamentale
 • IȘJ = Inspectoratul Școlar General
 • CES - Cerințe Educaționale Speciale
 • OȘP - Orientare Școlară și Profesională