APAMI Alternativă și monitorizare

Monitorizarea asigurării transparenței instituționale pe pagina de internet a IȘJ Prahova

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , , ,

Obiective

Am procedat la verificarea paginii de internet a Inspectoratului Școlar Județean Prahova cu următoarele obiective:

  • Verificarea publicării din oficiu pe pagina de internet a informațiilor cerute de Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Verificarea asigurării transparenței veniturilor salariale conform prevederilor Legii nr. 153/2017.

Aspecte constatate

Pagina de internet a inspectoratului este foarte prost structurată astfel încât la momentul realizării monitorizării nu am putut identifica secțiunea destinată informațiilor publice și nici informațiile privind asigurarea transparenței veniturilor salariale:

  • Există un meniu principal de culoare închisă în partea de sus a paginii principale, meniu cu nouă opțiuni însă niciuna nu privește informațiile publice: Meniu principal
  • Sub meniul principal există un submeniu care dublează o parte din opțiunile meniului principal însă nici urmă de informațiile publice: Submeniu

Având în vedere lucrurile de mai sus am sesizat atât IȘJ Prahova cât și ITM Prahova pentru remedierea/verificarea situației. Înainte de primirea unor răspunsuri de la aceste instituții, verificând periodic pagina de internet a IȘJ Prahova, am identificat o secțiune numită Lista informațiilor de interes public ce poate fi accesată folosind un meniu secundar de culoare albastră, alegând opțiunea ISJ care deschide un alt submeniu din care se alege ISJ Prahova: Submeniul.

Respectarea obligativității publicării unor informații din oficiu

Categorie informații Publicate pe pagina de internet?
Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice DA
Structura organizatorică DA
Atribuţiile departamentelor NU
Programul de funcţionare DA
Programul de audienţe DA
Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice DA
Numele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice NU
Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet DA
Sursele financiare NU
Bugetul 2018 și 2016
Bilanţul contabil 2016
Programele şi strategiile proprii DA
Lista cuprinzând documentele de interes public Parțial
Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii DA
Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate DA
Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001 NU
Buletin informativ privind Legea nr. 544/2001 NU

Transparența veniturilor salariale

În secțiunea privind informațiile publice se găsesc publicate două documente:

ITM Prahova a confirmat efectuarea unei verificări și publicarea documentelor de mai sus.

De remarcat faptul că deși datele publicate sunt asumate prin semnătură de către inspectorul școlar general și de către alți doi funcționari, documentele nu au număr de înregistrare, momentul publicării lor fiind astfel incert.