APAMI Alternativă și monitorizare

Lucrul pe grupe la disciplina informatică pentru clasele de informatică intensiv

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Situația actuală (an școlar 2018-2019)

Anumite articole din metodologia în vigoare privind fundamentarea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar și din metodologia privind mobilitatea personalului didactic permit unei unități de învățământ, conform precizărilor MEN, să decidă ca activitățile didactice de laborator la disciplina informatică pentru clasele de matematică-informatică, intensiv informatică să nu se desfășoare pe grupe.

Deși interesul elevilor care au optat pentru această specializare ar trebui să fie prioritar, acesta trece pe planul doi. Astfel, considerentele de natură contabilă (buget, cost pe elev) decid organizarea sau nu a activității de laborator pe grupe și nu invers.

  • În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitate a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul nr. 5485/13.11.2017, modificată și completată prin ordinul nr. 3.017/08.01.2018:

    La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.

  • În conformitate cu prevederile art. 2 din Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, aprobată prin ordinul nr. 5472/2017:

    Pentru fundamentarea proiectului planului de școlarizare, în cadrul criteriului legislativ se vor urmări:
    1. respectarea legislației în vigoare privind organizarea si funcționarea învățământului preuniversitar;
    2. respectarea prevederilor legislației în vigoare privind încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat de Ministerul Educației Naționale pentru fiecare inspectorat școlar, corelarea la nivelul unităților de învățământ a numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari și încadrarea în bugetul aprobat pe baza costului standard per elev/preșcolar.

Cadrul legal anterior

Activitatea pe grupe pentru orele de CDȘ alocate claselor cu specializarea matematică-informatică era reglementată clar de prevederile art. 9 și 10 din Ordinul MECI cu nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională cursuri de zi:

Art. 9 În învăţământul liceal se pot organiza clase de matematică-informatică, intensiv informatică. La aceste clase, pentru disciplina informatică se alocă 3 ore pe săptămână din cadrul CDŞ. Cele 3 ore alocate pentru studiu se realizează în laboratorul de informatică, pe grupe, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 10 (2) Pentru buna funcţionare a claselor prevăzute la art. 7, 8 şi 9, conducerile unităţilor de învăţământ şi ale inspectoratelor şcolare răspund direct de asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice pentru aceste clase, fără a afecta procesul instructiv-educativ pentru celelalte clase din unitatea de învăţământ respectivă.