APAMI Alternativă și monitorizare

Înregistrarea petițiilor trimise prin poșta electronică

Publicat în categoria Alternativă cu etichetele:

Ce este o petiție?

În sensul OG nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

Înregistrarea petițiilor

Petițiile formulate în scris și depuse la registratura instituțiilor sau autorităților publice primesc un număr de înregistrare pe loc, număr care este comunicat petiționarului. Acolo unde instituțiile sau autoritătile publice dispun de un serviciu de e-petiție, numărul de înregistrare este comunicat automat, electronic, către petiționar. În cazul petițiilor trimise prin serviciul de poștă, se poate utiliza scrisoarea recomandată sau scrisoarea recomandată cu confirmare de primire. Ambele modalități oferă posibilitatea de a proba în justiție depunerea unei petiții.

În cazul petițiilor formulate prin poșta electronică nu există o practică unitară cu privire la comunicarea numărului de înregistrare. Anumite instituții sau autorități publice fac acest lucru din oficiu, printr-un reply la mesajul care conține petiția. Altele comunică numărul de înregistrare doar dacă este solicitat. În alte cazuri, chiar dacă numărul de înregistrare este solicitat explicit, acesta nu e comunicat.

Alternativa

Având în vedere avantajele utilizării poștei electronice pentru formularea unei petiții:

 • viteza cu care ajung la destinație;
 • eliminarea unor costuri de deplasare la sediul instituției sau autorității publice;
 • eliminarea cheltuielilor poștale;

considerăm că este necesar, pentru a elimina posibilitatea ca instituțiile sau autoritățile publice să nege primirea unei petiții ca acestea să comunice petiționarului, din oficiu, printr-un reply, numărul de înregistrare al acesteia.

Instituții / autorități publice cărora li s-a solicitat modificarea regulamentelor sau procedurilor interne privind înregistrarea petițiilor astfel încât în cazul petițiilor trimise prin poșta electronică numărul de înregistrare să fie comunicat din oficiu:

Instituția / autoritatea publică Data solicitării Răspuns
Ministerul Educației Naționale 01-04-2019

Transparența veniturilor salariale pentru anul 2018 la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , , ,

Cadrul legal

Asigurarea transparenței veniturilor salariale se face în baza prevederilor Legii nr. 153/2017.

Legea acordă un rol important inspectoratelor teritoriale de muncă, instituții aflate în subordinea Inspecției muncii, organ de specialitate al administrației publice centrale:

Art. 33 - Transparența veniturilor salariale

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea contravențională a conducătorului autorității sau instituției publice în cauză și se sancționează cu amendă între 5.000 și 10.000 lei.

(3) Inspecția Muncii are competența de a constata și sancționa contravenția prevăzută la alin. (2).

Rezultatul monitorizării

În perioada 1 februarie 2019 - 5 februarie 2019 s-a procedat la verificarea paginilor de internet ale tuturor inspectoratelor teritoriale de muncă (41) precum și a Inspectoratului teritorial de muncă al municipiului București cu privire la publicarea și menținerea pe site a informațiilor prevăzute de art. 33 alin. (1) din Legea 153/2017.

Situație statistică

Pie chart - Asigurarea transparenței veniturilor salariale cf. Legii 153/2017 de către inspectoratele teritoriale de muncă: Da (30), Parțial (8), Nu (4)

Inspectoratele teritoriale de muncă unde publicarea informațiilor s-a făcut parțial

 • ITM Arad
 • ITM Argeș
 • ITM Bistrița-Năsăud
 • ITM București
 • ITM Buzău
 • ITM Dâmbovița
 • ITM Dolj
 • ITM Prahova

Inspectoratele teritoriale care nu au publicat niciun fel de informații

 • ITM Călărași
 • ITM Iași
 • ITM Mehedinți
 • ITM Vrancea

Concluzii

 1. Asigurarea transparenței veniturilor salariale conform prevederilor Legii nr. 153/2017 de către inspectoratele teritoriale de muncă este bună, fiind realizată la nivel național de un procent de 71% dintre acestea;
 2. Se impune sesizarea Inspecției muncii pentru remedierea problemelor constatate la nivelul celorlalte inspectorate.

Sinteza monitorizării asigurării transparenței veniturilor salariale la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă (2019)

Publicat în categoria Documente cu etichetele: , , ,

Descriere document

 • Legătură pentru descărcare: Fișier PDF;
 • De unde provine documentul: APAMI;
 • Titlu: Sinteză privind monitorizarea asigurării transparenței veniturilor salariale de către inspectoratele teritoriale de muncă conform prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017;
 • Legături utile:

Transparența veniturilor salariale pentru anul 2018 la nivelul MEN, ARACIP și CNEE

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , , , ,

Cadrul legal

Asigurarea transparenței veniturilor salariale se face în baza prevederilor Legii nr. 153/2017.

Rezultatul monitorizării

 • La adresa https://www.edu.ro/venituri-angajati, Ministerul Educației Naționale a publicat doar situația veniturilor salariale la 31-03-2018 dar nu și la 30-09-2018.
 • La adresa http://beta.aracip.eu/, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul preuniversitar nu a publicat nici informațiile privind veniturile salariale la 31-03-2018 și nici cele la 30-09-2018.
 • La adresa http://rocnee.eu/legea544CNEE, Centrul Național de Evaluare și Examinare a publicat doar informații despre veniturile salariale la 31-03-2018, nu și la 30-09-2018.