APAMI Alternativă și monitorizare

Situația ocupării funcțiilor de conducere din cadrul inspectoratelor școlare județene

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: ,

Inspectori școlari generali

Județele în care funcția este ocupată prin concurs

 1. Alba
 2. Argeş
 3. Bacău
 4. Bihor
 5. Bistriţa- Năsăud
 6. Botoşani
 7. Braşov
 8. Buzău
 9. Cluj
 10. Constanţa
 11. Covasna
 12. Dâmboviţa
 13. Dolj
 14. Galaţi
 15. Giurgiu
 16. Gorj
 17. Harghita
 18. Hunedoara
 19. Iaşi
 20. Maramureş
 21. Prahova
 22. Satu Mare
 23. Sălaj
 24. Sibiu
 25. Suceava
 26. Teleorman
 27. Timiş
 28. Vaslui
 29. Vâlcea

Județele în care funcția este exercitată prin delegare de atribuții

 1. Arad
 2. Brăila
 3. Neamț

Județele în care funcția este ocupată prin detașare

 1. București
 2. Caraș Severin
 3. Călărași
 4. Ialomița
 5. Ilfov
 6. Mehedinți
 7. Mureș
 8. Olt
 9. Tulcea
 10. Vrancea

Inspectori școlari generali adjuncți

Județele în care funcția este ocupată prin concurs

 1. Alba
 2. Arad
 3. Argeş (2 posturi)
 4. Bacău (2 posturi)
 5. Bacău
 6. Bihor (2 posturi)
 7. Bihor
 8. Bistriţa-Năsăud
 9. Botoşani
 10. Braşov
 11. Brăila
 12. Bucureşti (3 posturi)
 13. Buzău (2 posturi)
 14. Caraş-Severin
 15. Călăraşi
 16. Cluj (2 posturi)
 17. Constanţa (2 posturi)
 18. Covasna
 19. Dâmboviţa (2 posturi)
 20. Dolj (2 posturi)
 21. Galaţi (2 posturi)
 22. Giurgiu
 23. Hunedoara (2 posturi)
 24. Ialomiţa
 25. Iaşi (2 posturi)
 26. Ilfov
 27. Maramureş (2 posturi)
 28. Mehedinţi
 29. Mureş
 30. Neamţ (2 posturi)
 31. Prahova (2 posturi)
 32. Satu Mare (2 posturi)
 33. Sălaj
 34. Sibiu (2 posturi)
 35. Suceava (2 posturi)
 36. Teleorman
 37. Timiş
 38. Tulcea
 39. Vaslui

Județele în care funcția este ocupată prin detașare

 1. Alba
 2. Arad
 3. Botoşani
 4. Brașov
 5. Brăila
 6. Bucureşti
 7. Caraş-Severin
 8. Giurgiu
 9. Gorj
 10. Harghita
 11. Maramureş
 12. Mehedinţi
 13. Mureş
 14. Olt (2 posturi)
 15. Sălaj
 16. Teleorman
 17. Timiş
 18. Tulcea
 19. Vâlcea (2 posturi)
 20. Vrancea

Analiza controlului efectuat de MEN la IȘJ Ialomița (2017)

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Context

 • Controalele MEN la nivelul inspectoratelor școlare reprezintă excepția, regula fiind ca petițiile sau memoriile care semnalează abuzuri ale conducerii acestor instituții să fie direcționate spre rezolvare către aceleași IȘJ-uri;
 • Controlul s-a efectuat la IȘJ Ialomița, condus de un inspector școlar general numit în urma unui concurs;
 • Ulterior, inspectorul școlar general a fost destituit, contestând măsura în justiție.

Lucruri de reținut

 • Se elaborează și se aprobă proceduri doar pentru că acest lucru este sugerat de echipa de control de la minister;
 • Revizuirea procedurilor vechi se amână pentru că este control de la minister;
 • Consiliul consultativ pare a exista doar pentru că există gradațiile de merit;
 • Consiliile consultative pe discipline par a exista doar pentru a organiza olimpiade și concursuri (de aici se pot obține puncte pentru gradația de merit);
 • Toți inspectorii școlari obțin din oficiu calificativul Foarte bine. Fișele de evaluare nu sunt completate sau semnate. Nimeni nu se obosește să le mai verifice. Unele fișe par a fi făcute la repezeală pentru că este control de la minister;
 • Raportul echipei de control nu conține referiri la verificarea activității inspectorilor școlari;
 • Evaluarea directorilor de învățământ se face cu aceeași lipsă de seriozitate ca a inspectorilor școlari;
 • Consiliul de administrație este convocat fără ca membrii să cunoască ordinea de zi înainte de ședințe;
 • La IȘJ Ialomița se decontează de două ori deplasări făcute în aceeași zi, pe aceeași rută;
 • Sunt semne mari de întrebare cu privire la controale (posibil fictive?) efectuate la unități de învățământ, controale neasumate prin semnătură nici de cel care a dispus controlul dar nici de directorii unităților unde s-a efectuat controlul.

Concluzii

 • Lipsă de seriozitate specifică sistemului de învățământ românesc;
 • Din păcate, în sistemul nostru de învățământ, ocuparea unui post prin concurs nu ține loc de profesionalism;
 • Utilizarea unui control ca instrument pentru eliminarea unor persoane incomode la un moment dat și nu pentru a asigura buna funcționare a sistemului.

Lucruri de lămurit

 • A efectuat MEN astfel de controale și la nivelul inspectoratelor școlare unde postul de inspector școlar general nu este ocupat prin concurs?
 • Mai există la momentul actual inspectori școlari generali care ocupă postul în urma unui concurs?
 • Ce s-a schimbat la IȘJ Ialomița (în afară de conducere)?

Control al MEN la IȘJ Ialomița (2017)

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , ,

Controlul s-a efectuat în perioada 13 martie 2017 - 23 martie 2017 și a vizat activitatea desfășurată începând cu data de 1 ianuarie 2016 de către Corpul de control al MEN din cadrul Direcției generale de inspecție și control.

Sinteza raportului rezultat în urma controlului

Conducerea IȘJ Ialomița

Nu s-a emis o decizie de delegare de competențe cu caracter general, permanent pentru inspectorului școlar general adjunct, pentru situația în care inspectorul școlar general nu se găsește în inspectorat.

Consiliul de administrație

 • Funcționează după un Regulament propriu;
 • Are în componență 11 membri dintre care 5 sunt aleși prin vot secret de către Adunarea generală a salariaților inspectoratului;
 • Actele de convocare a membrilor consiliului de administrație al IȘJ Ialomița nu cuprind teme, obiective sau subiecte propuse pentru dezbatere în ședințele de lucru și nici propuneri pentru ordinea de zi;
 • Raportul constată transparență și deschidere la nivelul conducerii IȘJ Ialomița:
  • hotărârile/deciziile sunt luate în urma votului membrilor consiliului de administrație;
  • hotârârile/deciziile sunt prezentate în ședințele cu inspectorii și directorii;
  • informațiile de interes public sunt publicate pe pagina de internet.

Consiliile consultative

 • A fost constituit Consiliul consultativ al IȘJ Ialomița a cărui activitate preponderentă este aceea de a stabili criteriile din fișele de evaluare pentru concursul de acordare a gradațiilor de merit și de a analiza dosarele depuse pentru acordarea gradațiilor de merit;
 • Au fost constituite Consiliile consultative pe discipline care s-au ocupat preponderent de pregătirea olimpiadelor sau a unor concursuri școlare.

Proceduri operaționale

 • În anul 2015 s-a constituit Structura de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial;
 • În anul 2016 s-a constituit Comisia de monitorizare;
 • În perioada 2015-2016 s-au emis sau modificat un număr de 37 de proceduri;
 • Deși Comisia pentru monitorizare stabilise termenul de 10 martie 2017 pentru actualizarea unor proceduri sau pentru elaborarea unora noi, termenul a fost schimbat pentru 30 iunie 2017.

Evaluarea inspectorilor școlari

 • Toți cei 22 de inspectori au obținut calificativul “Foarte bine”;
 • Calificativele nu au fost supuse aprobării Consiliului de administrație;
 • Unele fișe de evaluare nu au completată coloana cu punctaje la rubrica “Evaluare”;
 • S-a descoperit o fișă în care numele trecut inițial a fost tăiat și înlocuit cu un altul;
 • S-a descoperit o fișă nedatată și nesemnată de titular.

Evaluarea directorilor unităților de învățământ

 • S-a făcut pe baza fișei postului și a fișei de evaluare, documente aprobate de Consiliul de administrație în august 2016;
 • Fișele de evaluare au fost completate defectuos, deși toate au fost înregistrate la secretariatul inspectoratului:
  • Nicio fișă nu are completată rubrica rezervată calificativului și nu este semnată de ispectorul școlar general sau adjunct;
  • Unele fișe nu au trecută perioada evaluării sau punctajul final.

Sesizări și petiții

 • La nivelul inspectoratului există o procedură operațională pentru înregistrarea sesizărilor și petițiilor;
 • Există o persoană responsabilă cu primirea, înregistrarea și urmărirea soluționării petițiilor;
 • S-au găsit înregistrate rapoarte de activitate privind soluționarea petițiilor;
 • Toate petițiile au primit o soluție în termenul legal de 30 de zile;
 • Există un Registru special audiențe și un Registru pentru note de audiențe.

Activitatea financiar contabilă

Din analiza deconturilor de cheltuieli efectuate de inspectorii școlari au rezultat o serie de neconformități care se pot constitui în prejuduciu adus bugetului de stat. Este vorba de decontarea de două ori a cheltuielilor de transport efectuate cu autoturismul personal, pentru porțiunea de traseu comună unor deplasări care s-au efectuat, în fapt, în aceeași zi, la două unități de învățământ situate pe aceeași rută față de inspectorat.

S-a procedat la verificarea situației inspectorilor școlari care desfășoară activități didactice în regim de plata cu ora la diverse unități de învățământ. S-a urmărit stabilirea modului de recuperare a acestor ore atunci când acestea se suprapun cu programul inspectorului școlar. Scriptic, a rezultat că aceste ore sunt recuperate la inspectorat în aceeași zi.

Achiziții publice

Echipa de control a procedat la verificarea contractului încheiat între IȘJ Ialomița și SC Consirom SRL Slobozia având ca obiect reabilitarea sediului inspectoratului. Contractul avea un termen de execuție de 2 luni începând cu 14-10-2016 și o valoare de 409.952,40 lei. S-a constatat că printr-un act adițional durata contractului a fost modificată la 6 luni însă nu în interiorul celor 2 luni ci ulterior, când contractul era deja expirat.

Ordine de serviciu/deplasare

 • Controlul a constatat că nu este întocmită o procedură operațională cu privire la emiterea și completarea ordinelor de serviciu sau a ordinelor de deplasare. Un proiect în acest sens s-a elaborat în timpul controlului, la sugestia echipei de control;
 • S-au identificat ordine de serviciu care nu aveau semnătura inspectorului general adjunct;
 • S-au identificat ordine de serviciu sau deplasare care nu au nici semnătura celui care a dispus activitatea de control și nici semnăturile directorilor unităților de învățământ unde s-a efectuat controlul.