APAMI Alternativă și monitorizare

Articole din categoria `Alternativă`

Înregistrarea petițiilor trimise prin poșta electronică

Publicat în categoria Alternativă cu etichetele:

Ce este o petiție?

În sensul OG nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

Înregistrarea petițiilor

Petițiile formulate în scris și depuse la registratura instituțiilor sau autorităților publice primesc un număr de înregistrare pe loc, număr care este comunicat petiționarului. Acolo unde instituțiile sau autoritătile publice dispun de un serviciu de e-petiție, numărul de înregistrare este comunicat automat, electronic, către petiționar. În cazul petițiilor trimise prin serviciul de poștă, se poate utiliza scrisoarea recomandată sau scrisoarea recomandată cu confirmare de primire. Ambele modalități oferă posibilitatea de a proba în justiție depunerea unei petiții.

În cazul petițiilor formulate prin poșta electronică nu există o practică unitară cu privire la comunicarea numărului de înregistrare. Anumite instituții sau autorități publice fac acest lucru din oficiu, printr-un reply la mesajul care conține petiția. Altele comunică numărul de înregistrare doar dacă este solicitat. În alte cazuri, chiar dacă numărul de înregistrare este solicitat explicit, acesta nu e comunicat.

Alternativa

Având în vedere avantajele utilizării poștei electronice pentru formularea unei petiții:

 • viteza cu care ajung la destinație;
 • eliminarea unor costuri de deplasare la sediul instituției sau autorității publice;
 • eliminarea cheltuielilor poștale;

considerăm că este necesar, pentru a elimina posibilitatea ca instituțiile sau autoritățile publice să nege primirea unei petiții ca acestea să comunice petiționarului, din oficiu, printr-un reply, numărul de înregistrare al acesteia.

Instituții / autorități publice cărora li s-a solicitat modificarea regulamentelor sau procedurilor interne privind înregistrarea petițiilor astfel încât în cazul petițiilor trimise prin poșta electronică numărul de înregistrare să fie comunicat din oficiu:

Instituția / autoritatea publică Data solicitării Răspuns
Ministerul Educației Naționale 01-04-2019

Petiție privind predarea informaticii pe grupe la clasele de intensiv

Publicat în categoria Alternativă cu etichetele: , ,

Proiectul de metodologie privind mișcarea personalului didactic în anul școlar 2019-2020, aflat în discuție cu sindicatele, păstrează aceeași formă a art. 13 alin. (2) cu aceea valabilă în anul școlar 2018-2019:

La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau, de regulă, pe grupe, cu condiția încadrării în bugetul alocat și în numărul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului școlar.

Având în vedere aspectele publicate anterior, am solicitat MEN să dispună:

 • Consultarea inspectorului general din minister pe disciplina informatică și a inspectorilor de specialitatea informatică din județe;
 • Obținerea unui punct de vedere de la consiliile consultative ale disciplinei informatică de la nivelul inspectoratelor școlare județene;
 • Modificarea articolului la forma:

  La clasele cu predare intensivă, limbile moderne și informatica se predau pe grupe cu excepția cazului în care majoritatea elevilor de la clasa respectivă optează ca activitatea să nu se desfășoare pe grupe.

Petiție privind asigurarea transparenței pe pagina de internet a IȘJ Ialomița

Publicat în categoria Alternativă cu etichetele: , , ,

Urmare a aspectelor constatate în verificării paginii de internet a IȘJ Ialomița am solicitat acestei instituții:

 • Declanșarea unei anchete administrative și sancționarea persoanei/persoanelor care răspunde/răspund de administrarea paginii de internet;
 • Declanșarea unei anchete administrative și sancționarea persoanei/persoanelor care răspunde/răspund de asigurarea transparenței veniturilor salariale conform prevederilor Legii 153/2017;
 • Publicarea pe site a declarațiilor de avere ale inspectorului școlar general și a inspectorului școlar general adjunct;
 • Fie publicarea adreselor IȘJ către școli fie eliminarea acestei secțiuni vide de pe pagina de internet;
 • Asigurarea transparenței veniturilor salariale așa cum prevede art. 33 al Legii nr. 153/2017 prin publicarea informațiilor pe site.