APAMI Alternativă și monitorizare

Situația ocupării funcțiilor de conducere din cadrul inspectoratelor școlare județene

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: ,
Județ Concurs Detașare Delegare
Alba 3 1 0
Arad 3 1 0
Argeș 4 0 0
Bacău 4 0 0
Bihor 4 0 0
Bistrița-Năsăud 3 0 0
Botoșani 3 1 0
Brașov 3 1 0
Brăila 4 0 0
București 3 3 0
Buzău 4 0 0
Caraș-Severin 2 2 0
Călărași 2 1 0
Cluj 4 0 0
Constanța 4 0 0
Covasna 3 0 0
Dâmbovița 3 1 0
Dolj 4 0 0
Galați 4 0 0
Giurgiu 2 2 0
Gorj 1 2 1
Harghita 2 1 0
Hunedoara 4 0 0
Ialomița 3 0 0
Iași 4 0 0
Ilfov 2 1 0
Maramureș 4 1 0
Mehedinți 3 1 0
Mureș 2 2 0
Neamț 3 0 1
Olt 1 3 0
Prahova 4 0 0
Satu Mare 4 0 0
Sălaj 3 1 0
Sibiu 3 1 0
Suceava 3 0 1
Teleorman 3 1 0
Timiș 3 1 0
Tulcea 2 2 0
Vaslui 3 0 0
Vâlcea 2 2 0
Vrancea 2 1 0

Înregistrarea petițiilor trimise prin poșta electronică

Publicat în categoria Alternativă cu etichetele:

Ce este o petiție?

În sensul OG nr. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome.

Înregistrarea petițiilor

Petițiile formulate în scris și depuse la registratura instituțiilor sau autorităților publice primesc un număr de înregistrare pe loc, număr care este comunicat petiționarului. Acolo unde instituțiile sau autoritătile publice dispun de un serviciu de e-petiție, numărul de înregistrare este comunicat automat, electronic, către petiționar. În cazul petițiilor trimise prin serviciul de poștă, se poate utiliza scrisoarea recomandată sau scrisoarea recomandată cu confirmare de primire. Ambele modalități oferă posibilitatea de a proba în justiție depunerea unei petiții.

În cazul petițiilor formulate prin poșta electronică nu există o practică unitară cu privire la comunicarea numărului de înregistrare. Anumite instituții sau autorități publice fac acest lucru din oficiu, printr-un reply la mesajul care conține petiția. Altele comunică numărul de înregistrare doar dacă este solicitat. În alte cazuri, chiar dacă numărul de înregistrare este solicitat explicit, acesta nu e comunicat.

Alternativa

Având în vedere avantajele utilizării poștei electronice pentru formularea unei petiții:

  • viteza cu care ajung la destinație;
  • eliminarea unor costuri de deplasare la sediul instituției sau autorității publice;
  • eliminarea cheltuielilor poștale;

considerăm că este necesar, pentru a elimina posibilitatea ca instituțiile sau autoritățile publice să nege primirea unei petiții ca acestea să comunice petiționarului, din oficiu, printr-un reply, numărul de înregistrare al acesteia.

Transparența veniturilor salariale pentru anul 2018 la nivelul MEN, ARACIP și CNEE

Publicat în categoria Monitorizare cu etichetele: , , , ,

Cadrul legal

Asigurarea transparenței veniturilor salariale se face în baza prevederilor Legii nr. 153/2017.

Rezultatul monitorizării

  • La adresa https://www.edu.ro/venituri-angajati, Ministerul Educației Naționale a publicat doar situația veniturilor salariale la 31-03-2018 dar nu și la 30-09-2018.
  • La adresa http://beta.aracip.eu/, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul preuniversitar nu a publicat nici informațiile privind veniturile salariale la 31-03-2018 și nici cele la 30-09-2018.
  • La adresa http://rocnee.eu/legea544CNEE, Centrul Național de Evaluare și Examinare a publicat doar informații despre veniturile salariale la 31-03-2018, nu și la 30-09-2018.